Z.Kodálya 767, Galanta    +421 908 490 612


Výhody železobetónových stavieb

Na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, že železobetónové stavby sú fenoménom súčasnej doby, ich skutočné korene však siahajú oveľa hlbšie do modernej histórie v oblasti stavebníctva. O širšiu popularizáciu týchto stavebných konštrukcií sa zaslúžil Francois Henebique, ktorý v roku 1900 predviedol v Paríži niekoľko vydarených železobetónových budov.

V porovnaní s dovtedy stavanými oceľovými konštrukciami mali tieto nové konštrukcie oveľa lepšiu nosnosť, boli bezpečnejšie pri požiaroch a ich stavba bola na prvý pohľad lacnejšia. Ich ďalšou nespornou výhodou bola menšia citlivosť na zemské otrasy. Pre zaujímavosť možno ešte uviesť, že železový betón si nechal v roku 1867 patentovať jeden parížsky záhradník menom Joseph Monier, ktorý z neho vyrábal kvetináče a iné záhradné nádoby.

Éra železobetónu

Predchádzajúci krátky pohľad na začiatok éry železobetónových stavieb ukazuje na niektoré zrejmé výhody týchto stavebných konštrukcií, ktoré ich robia populárnymi aj v súčasnosti. Železobetón je kompozitný materiál tvorený betónom a oceľovými prútmi (označovanými ako roxor), oceľovým pletivom, oceľovými profilmi alebo oceľovými lanami. Používa sa najmä v priemyselne vyrábaných betónových prefabrikátoch, ako sú panely alebo nosníky, ako aj priamo na staveniskách vytváraním oceľovej kostry pomocou zvárania a viazania, ktorá sa následne vylieva betónom.

Nespornou výhodou betónu je jeho vysoká odolnosť voči tlaku, vďaka čomu patrí aj v súčasnosti medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Betón výborne znáša tlak, preto je v stavebných konštrukciách umiestňovaný takým spôsobom, aby sa táto jeho vlastnosť čo najlepšie využila.

Tímová práca a benefity

Tímová práca významným spôsobom pomáha zvyšovať efektivitu a produktivitu na pracovisku. Jej základný atribút spočíva v tom, že každý člen tímu prinesie a vloží do projektu to, čo najlepšie ovláda a pomôže tým spolu s ostatnými vytvoriť unikátny výsledok s jedinečnými vlastnosťami. Takýmto pomyselným tímom je aj železobetón.

Dôvodom vkladania oceľovej výstuže do betónu sú typické vlastnosti tohto stavebného materiálu ako vysoká pevnosť v tlaku a malá pevnosť v ťahu a šmyku. Pridaním roxoru (oceľových prútov) tak možno výrazne zvýšiť nosnosť samotného materiálu. Nespornou výhodou betónu je aj jeho trvanlivosť, ohňovzdornosť, tvarovateľnosť, pevnosť, odolnosť voči rôznym mechanickým poškodeniam a v neposlednom rade aj hospodárnosť, čo sa napokon odráža v celkových nákladoch na stavbu.


Späť na blogy